EuGH: Aufenthaltsrechte türkischer Studenten und Au-Pair

Anzeige Werbung Kanzleien Anzeige

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (EuGH) bugünkü Ezgi Payir, Burhan Akyüz, Birol Öztürk davalarında Türkler açısından olumlu karar verdi. Ezgi Payir İngiltereye Au Pair (olarak vizeyle gelip bir ailenin yanında sadece 2000 ve 2002 sene arasında süreli çalışma iznine sahip olan bir genç Türk bayan. Au Pair hariç; başka bir işte calışması yasaklanmış.
2001 senesinde bir başka ailenin yanında hafta da ortalama 15 ve 25 saat arası Au Pair olarak çalışmaya başlamıştır. Haftada 103 Avro maaş alıp kira ödemeden aynı ailenin yanında bir yıldan fazla çalışmış ve yaşamış. Burhan Akyüz ve  Birol Öztürk 1997 ve 1999 senesinde Üniversite öğrencisi olarak İngiltereye vizeyle giriş yapmışlar. Tatil dışında verilen ikamet izninde 20 saat den fazla çalışma hakkı verilmemiş.Akyüz ve Öztürk garson olarak çalışmışlar. İkamet hakları sona erdiğinde işveren aynı işe devam etme imkanını sunmuş.

Davacılar kendilerinin artık iş piyasasında üye olduklarını ve  yasal bir statülerinine sahip olduklarını, AET/Türkiye 1/80 Ortaklık Konseyi Kararının (OKK) 6. maddesinin 1. fıkrasından faydalana bileceğini iddia etmiştir. Hangi sebebden dolayı İngiltereye giriş yaptıklarının o kadar öneminin olmadığını ve artık bir işçi statüsünde olduklarını savunmuşlardır. Çalışma müsadesinin kısıtlı olması veya iş kontraktının süreli olması bir engel teşkil etmediğinide vurgulamışlardır.

Davada İngiliz, Alman, İtalyan ve Hollanda  hükümeti AB ülkesine sadece işci olarak giriş müsadesi verilenler OKK dan faydalana bilir diye zeminsiz bir savunma yapmıştır.

ATAD bugünkü kararını Birden (1998) ve Günaydın (1997) davalarındaki verdiği yolda sonuçlandırdı ve  Türk Vatandaşlarını haklı göstermiştir. Belirlediği şartlarda Davacılar işci statüsüne sahip ola bilir diye davayı sonuçladı.

Yasal statüde olan bir türk vatandaşı 1 yıl aynı işyerinde çalışmışsa ve bu işine devam etme kaydıyla OKK nın 6 maddesine göre AB ülkelerinde oturum hakkını kazanmış oluyor.

Bu kararla Alman Hükümetinin 2005 senesinden sonra Üniversite Öğrencileri bu haktan mağdur bırakması durdurula bilinecektir. Hessen Yüksek Eyalet Mahkemesinin 09. Haziran 2006 senesinde, 12 TG 786/06, verdiği olumsuz kararın uygulanması zor olacak ve Işbulma kurumunun Genelgesi geriye alınması gerekecek. Karar tarihi 24.01.2008,
Esas No C-294/06 Hamburg 24 Ocak 2008 Avukat Ünal Zeran
Schulterblatt 124