Siyasi arenada neler oldu?, KRV Eyalet Seçimleri

Anzeige Werbung Kanzleien Anzeige
Siyasi arenada neler oldu?
Çeşitli eyaletlerde gerek seçimlerden dolayı gerek de siyasi baskılardan dolayı konuya yönelik Genelgeler yayınlandı. Bazı eyaletlerde vatandaşların bilgilendirilmesi için almanca türkçe yayınlar kamuoyuna sunuldu.
Genelgeler eyaletden eyalete farklı içerik ve uygulama öngörüyür.
Hamburg İçişler Senatosundan ne yazıkki uygulamaya yönelik bir Genelge halen yayınlanmamıştır.

Berlin en erken davranan Eyalet oldu. Arkasından Schleswig Holstein, Kuzey Ran Vestfaliya (KRV), Aşagı Saksonya, eyaletleri FAC İç İşler Bakanlığının 13 Ocak 2005 tarihinde gönderdiği Bilgilendirme Yazısına dayanarak Genelgelerini hazırladılar ve bilgilendirme kampanyaları başlattılar.
KRV Eyalet Seçimleri 22 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleşdi. İktidar değişti. Almaya Genlinde erken seçim kararı alındı. Muhtemelen 18 Eylül 2005 tarihinde Almanya genelinde seçimler olacak.
Oy hakkını sadece alman uyruklu insanlar kulana biliyor.

Bütün KRV Eyaletindeki ve sadece türkiye asılı olan alman vatandaşlarına nisan ayından itibaren mektup gönderildi. Mektupta şu sorunun yanıtlanması istenildi: 01.01.2000 tarihinden sonra müracaat üzeri tekrar türk vatandaşı oldunuz mu?
Bildirilen sürede yanıt verilmediği takdirde para cezası ödeneciği uyarısı ve seçimlere oy hakkı olmadan katılındığı takdirde hapis cezası bile söz konusu olduğu bir uyarıda eklenmiştir. İnsanların çoğu yanıt verdi. Kendini ihbar eden kişilerin sayısı beklenildiğinden az.
Baverya Eyaleti mayıs ayından itibaren türk asılı alman vatandaşlara ?oturum hakkında bilgi? adında mektup göndermeye başlamıştır.

Arkasından Hamburg, Baden Württemberg, Bremen, Rheinland Pfalz Eyaletleride mektup gönderdi. Eyaletlerde farklı oranda yanıt veriliyor.
Schily İç İşler Bakanı Aksuyla yaptığı görüşmede yaklaşık 56 000 kişi denilen isim listesinin iade edilmesini talep etti. Bakan Aksu böyle bir talebi reddedi.
Listenin verilmesi zaten kişisel hakların çiğnenilmiş anlamına gelirdi. Almanya Avrupa Konseyinin Vatandaşlık konusunda Bilgilendirme Sözleşmesini imzalamamıştır. Schily bu konuyu değerlendirip ve gerekirse imzamızı attarız diyor.
Başbakan Schröderin Türkiye vizitesinde kolay ve insani bir çözüm getirilmesi açısından iki tarafın hemfikir olduğuna yönelik demeçler verildi.

Bu sözlerin ardından henüz bir şey çıkmadı.

Geleneksel İç İşler bakanlarının Konferansında konuyu bir Komisyona devre edile bileceği söylenildi. Resmi bir karar yok.
Konu sürekli gündemde olacaktır ve aktüeletesi sürekli takip edilmesi gerekecek.
Bugünkü yazılan belki başka bir gelişmeden dolayı geçerli olmayacaktır. Bulunduğunuz Eyalettinizde farklı uygulama ola bilir.
Yabancılar danışmanlarından veya avukatlardan bilgi alın.
Özelikle 2000 senesinden önce başvuran ve 2000 sonrası türk vatandaşlığına kabül edilen kişilerin konumu Hukukcular arasında çok tartışılıyor.
Bazı sorunlar sadece mahkeme yoluyla cözülecektir.
Gelelim genel tutulan sorularınıza (bazı sorular ve yanıtlar Berlin Brandenburg Toplumunun TBB yayınladığı broşürden alınmıştır).
Her kişinin konumu farklı olduğu için sadece genel sorulara yanıt verile bilinir.
Hukuki bir mesuliyet kabül edilmez.
01.01.2000 TARİHİNDEN ÖNCE TEKRAR TÜRK VATANDAŞI OLDUM,
ALMAN VATANDAŞLIĞIMI KAYBETTİM Mİ?
Şayet türk vatandaşlığına tekrardan geçtiğinizde Almanya da ikametiniz kaldıysa (Anmeldung) çifte vatandaş statüsündesiniz.
01.01.2000 TARİHİNDEN ÖNCE TEKRAR TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMAK İÇİN BAŞVURDUM, ALINMA TARİHİ 01.01.2000 DEN SONRA.
Alman vatandaşlık kanunun 25nci maddesine göre otomatikmen alman vatandaşlığınızı kaybettiniz. Vatandaşlığa alındığınız tarih esas alınır.
Bunun resmi bir daire tarafından tespit edilmesi veya size bildirilmesi gerekmiyor.
Karar halen verilmediyse başvurunuzu geri çekebilırsiniz. İç İşler Bakanlığına bir faks göndere bilirsiniz veya konsolusluktan başvurunuzu iptal ettire bilirsiniz.
TÜRK VATANDAŞLIĞINA TEKRAR ALINDIĞIM KARAR TARİHİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Bu karar tarihi, vukuatlı nüfus kayıt belgesinde yazılıdır. Konsolosluğunuza baş vurun veya izine bir örnek isteyin.
Karar ya Resmi Gazetede ilan olarak yayınlanmıştır yada size konsolus yoluyla tebliğ edilmiştir. Bunun araştırılması çok önemli.
İnternet üzeri sicil veya kimlik numarınızla iç işler bakanlığın sitesinde arama yapa bilirsiniz.

HEM PEMBE (MAVİ) KARTIM VAR HEMDE NÜFUS CÜZDANIM

Bu yasal bir düzenleme değil. Konumunuzu araştırın ve açığa getirin.

EŞİM BENİM ADIMA TÜRK VATANDAŞLIĞIMA GEÇMEM İÇİN

BAŞVURMUŞ

Eşinize vekaletname vermeydiseniz (bu bile sorunlu bir işlem) verilen vatandaşlık kabül kararnamesini türk iç hukukuna göre fesh edilmesi mümkündür.
Alman vatandaşlığını sadece kendi isteğiniz üzerini türk vatandaşlığına geçtiğiniz takdirde kaybetmiş oluyorsunuz.

ÇOCUKLARIMIZ NE OLACAK?

Anne ve baba ortak veya çocuğun velayetine sahip olan vekili türk vatandaşlığına başvurmuşsa bu çocukların durumunuda yukarıda bildirildiği şekilde etkiliyor. Sonuçta baş vuru yasal bir çerçevede kararlaştırılmışsa çocuklarda alman vatandaşlığını kaybede biliyorlar (madde 19).
Şayet çocuklar için baş vuru yapılmadıysa veya sırf anne ve babanın talebine sıralanmışlarsa, praktiktede bu uygulanmıştır, Alman Vatandaşlığını korumuş durumdalar.
Türk Vatandaşlık Kanunun 16 ncı maddesine göre babanın baş vurduğu takdirde reşit olmayan çocuk otomatikmen türk vatandaşlık hakını kazanıyor.
Annenin baş vurusuda tek tarflı velayete bağlı.
Bu çocuklar resmi olarak çifte vatandaşlar.
Hessen ve Hamburg eyaleti bu sorunun farkındadır ve gönderilen mektupta reşit olmayan çocklar işin özel bir soru soruluyor.
ALMAN VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİYSEM NE OLACAK (TBB)? ESKİ STATÜMÜ TEKRARDAN ALA BİLİYORMUYUM ?
Göç Yasası kapsamında 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe giren Oturma Yasasının (Aufenthaltsgesetz) 38. maddesinde, eski Alman vatandaşları için bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre, kayıp tarihinde 5 yıldır Alman vatandaşı olarak Almanya?da yaşayanlar Yerleşme İzni (Niederlassungserlaubnis), 1 yıldır yaşayanlar ise Oturma İzni alabileceklerdir.
Oturma İzni olanların her alanda çalışma hakkı ve işyeri açma izni
bulunmaktadır.
Ne yazıkki bu yasal çerçevede eski statünüze otomatikmen geri sahip olamıyorsunuz. Bu aşırı derecede haksızlık olarak eleştirile bilinir.
SADECE MADDE 38e GÖRE Mİ KARAR VERİLECEK?
Hayır. İkamet kanunun bütün olanıklarına göre karar verilecektir.
Örneğin aile birleşmesinden dolayı oturum müsadesi (madde 27-30) veya Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Sözleşmesinin 6ncı ve 7nci maddesine göre.
Yasal bir statüde olan çocuğunuzdan dolayısıda oturum müsadesine baş vura bilirsiniz.
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN YENİDEN ÇIKARSAM DURUMU DÜZELTEBİLİR MİYİM (TBB)?
Türk vatandaşlığını kazanmakla Alman vatandaşlığı kaybedildiğinden, durumu düzeltmek amacıyla yeniden Türk vatandaşlığından çıkılırsa, vatansız duruma düşülür. Türk vatandaşlığından yeniden çıkma başvurusu verenlerin bu başvurularını geri çekmelerinde yarar vardır. Vatansız durumunda bir insan yurt dışı edilemez ama oturum müsadesi ala bilmesi için en azından 2 yıla kadar çaba gösterecek. Çok sayıda sosyal haklardan faydalanamıyacak. Serbest dolaşım hakkına sahip olmayacak vs.
İşciler ve aile fertleri türk vatandaşı olduklarından dolayı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Sözleşmesinden yararlana bilirler. Vatandaşlıktan çıktıktan sonra bu hakkı yitirirler.
NE YAPMAM GEREKİYOR?
Oturma Yasasına göre, Alman vatandaşlığının kaybının öğrenilmesinden sonra 6 ay içinde ikamet müsadesine başvuru yapılması gerekmektedir.
Schleswig Holstein, Baverya, Rheinland Pfalz İçişler Bakanlığının kararına göre 30.06.2005 (Berline 31.08.2005) tarihine kadar başvurulması gerek.
Ne zaman, tekrardan türk vatandaşlığına geçtiğinizi öğrendiğiniz bu eyaletlerde bu süreler içinde önemli değil.
Bu süreden sonra başvuran kişiler için konumuna göre karar verilecek.
YENİDEN ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇEBİLİR MİYİM?

Oturma İzni alındıktan sonra yeniden Alman vatandaşlığına geçme başvurusu yapılabilir. Bu durumda kişinin süresiz oturma iznine sahip olması gerekmez. Gerekli olan 8 yıllık süre, Almanya?daki toplam yaşama süresine bakılarak belirlenecek.
Süreler ve şartlar eyaletlerde farklı uygulanacak. Ortak bir karar şuana kadar mevcut değil.
Vatandaşlık işlemleri şu anda geçerli yasalar üzerinden yapılacaktır.
Avukat Ünal Zeran, Hamburg, 22.06.2005