Yeni yabanc1lar yasas1 = Göçü engelleme yasas1

Anzeige Werbung Kanzleien Anzeige

Aylardır perde arkası tartışılan kanun tasarısı 15.Temuzda yürürlüğe geçecek.
Federal Parlemontadan geçen tasarı Eyaletler Parlemontosunun  (Bundesrat) 06.07.2007 tarihindeki toplantısında onayını bekliyor; arkasından Cumhurbaşkını imzasını ve Resmi Gazetedeki ilanı kaldı.

Kanun Göçmenler ve özelikle Türkiyeliler açısından bir dışlama ve kısıtlama olarak değerlendirilmesi gerek.
 
Bir yıl önce ‚uyum zirvesi, yoksa uyutma zirvesi mi?’ diye bir makalede zirveye katılan kurumları bu konuya çok duyarlı olmalarını çağırdım.
O günkü makale burada okuya bilinir.

https://www.migrationsrecht.net/auslaenderrecht-auf-tuerkisch/556-uyum-zirvesi-yoksa-uyutma-zirvesi-mi-avukat-uenal-zeran-hamburg.html

 

Kısaca kanunun ne zorluklar getirdiğini özetlemek istiyorum.

Aile birleşmesi:

-Almanyaya yasal giriş yapa bilmek için pratikte normal bir vatandaşa aile birleşmesi dışında bir imkan  kalmamıştır.

Aile birleşmesi vizesi için eşler reşit olması ve başvuru sırasında Almanyaya gelecek eşin basit Almanca bildiği kanıtlanması gerekecek (Bu ön koşul Japon, ABD, Norveç, Kanada  ve Yeni Zelanda vatandaşları için geçerli olmayacak).

 

-Çifte standart Alman vatandaşlığı uygulanacak.


Yürürlükteki yasaya göre, aile birleşimi yapmak isteyen Alman eşten ailenin geçimini temin etmesi sorulmuyor.
Çifte vatandaş bir kişi artık geçiminde zorlanıyorsa, vatandaşı olduğu diğer ülkede aile birleşimini gerçekleştirmesi muhtemel önerilecek.

  
Böyle bir bakış zaten ikinci sınıf bir Almansınız demektir ve kanun altında resmileşmiş olacaktır.

 

 

Vatandaşlık:


-Henüz 23 yaşını doldurmamış gençlerden istisnalar varsayılarak artık geçimlerini sağlamaları bekleniyor.

Meslek eğitim yerini bulamayan gençler kusurları olmadığını kanıtlamaları gerekecekler. Mevcut iş ve eğitim piyasasında özelikle türk gençlerinin Alman vatandaşı olabilme şansları sıfıra indirilmiş olacaktır.

 

-Kanun koyucu artık vatandaş ola bilmek için Almanya genelinde standart sertifikalı sınavları öngörüyor.
Almanyadaki toplum ve yaşam koşuları hakkında yeterli bilgi sahibleri olanlar birde yazılı ve sözlü almanca  bildiklerini kanıtlamak zorunda kalacaklar.

 

Geleceğe bakış

 

Kalife eleman ve Almanyanın menfaatına yaraya bilecek kişilerin Almanyaya gelme ve kalma şansları olacak.
İkametleri güvenilir bir statüte (süresiz) olmayanların geçmişi hiç sayılarak ‚ülkelerine’ geri dönmelerine zorlatılacaklar. Pratikte 20 ve 25 sene Almanyada bir hayat aşamasından sonra sosyal yardıma muhtaç kalan kişilerin ikamet hakları uzatılmıyor.
Butür sorunlar bu tasarıyla bir korkunç patlam verecektir.

 

Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olan maddeler mahkeme yoluyla aşılmalıdır.

 

 

Avukat Ünal Zeran, Hamburg, 02.07.2007

 

Schulterblatt 124

20357 Hamburg
Tel. 040.43135110
www.bg124.de