Familienachzug

Anzeige Werbung Kanzleien Anzeige

YENİ GÖÇ YASASINDA AİLE BİRLEŞMESİ (1)

Haziran ayının ortasında Federal Alman Parlamentosu’nda kabul edilen ve 6 Temmuz’da 16 Alman Eyaleti’nin de temsil edildiği Federal Konsey tarafından onaylanan Resmi Gazetedeki ilanıyla 28.08.2007 tarihinde yürürlüğe geçen yasanın aile birleşmesine yönelik getirdiği değişikleri bu yazı dizisinde ele alınacak.

Tartışılan Yeni Göç Yasası nedir? Ne içeriyor? Yapılan yeni düzenlemeler Alman Anayasası’na uygun mu? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri karşısında yeni yasanın durumu nedir? Avrupa Konseyi Sözleşmesi bu konuda ne diyor.

 

YENİ GÖÇ YASASI’NA GÖRE AİLE BİRLEŞMESİNDE TEMEL DEĞİŞİKLER NEDEN YAPILDI ?

Alman hükümeti aile birleşimi konusunda Avrupa Birliği’nin aile birliğine ilişkin 2003/86/EG direktifini iç hukukuna uyarlamakla yükümlü olduğunu açıkladı. Adı geçen direktif Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden, yani üçüncü ülkelerden evlilik yapıp aile birleşimi yolu ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere gelmek isteyenlerin durumunu düzenleyen bir alt sınırdır. Topluluğa üye ülkelere tavsiye niteliği taşıyan bu direktifler, üye ülkeler arasında yasal bir uyumun oluşmasını sağlamak amacını taşır.

Avrupa Birliğinin 2003/86/EG ‘nolu aile birliğine ilişkin bu direktifi Federal Almanya tarafından en geç 03.10.2005 tarihine kadar iç hukuk düzenlemesi haline getirilmek zorundaydı. Bu direktif Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ailelerini kapsamıyor, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin aileleri için ise ‘’ortak vatandaşlık direktifi bulunuyor ve bu direktif birlik üyesi ülkelere bu konuda düzenleme serbestisi getiriyor. 2003/86/EG nolu direktif ileride Avrupa Birliği Hukuku açısından bir referans niteliği taşıyacağından bu düzenlemeden kaynaklanacak yetki ve yorum uyuşmazlıkları Avrupa Birliği Adalet Divan Mahkemesi’ne (EUGH) götürüldüğünde mahkemece bu direktif dikkate alınacak.

BU DÜZENLEME İLE NE DEĞİŞTİ ?

Aile ve bu kapsamda çocukların aile yanına alınmalarına ilişkin mevcut düzenleme daha zor hale getirildi. Bu kapsamda mevcut yasanın (§27) paragrafına 1a) diye yeni bir başlık eklendi.

Mevcut yasanın başlığı: Ailevi Nedenlerle İkamet İzni Verilmesi’ adını taşımakta. Göç Yasası Paragraf 27, Aile Birleşimi İlkesini düzenliyor. Alman Anayasanın 6. maddesi gereği evliliğin ve ailenin korunması amacıyla bir yabancının yabancı uyruklu aile fertlerine, Federal Almanya’da aile birliğinin kurulması ve korunması ( Aile Birleşimi ) için oturma izni verilir ve uzatılır. Aile birleşimi amacıyla oturma izni verilmesi talebi, aile fertlerini yanına getirecek yabancının diğer yabancı uyruklu aile fertlerinin veya diğer hane mensuplarının geçimi için sosyal yardım almaya muhtaç olması halinde reddedilir. Mevcut yasaya yeni Göç Yasasıyla eklenen 1a) maddesi: Aile birleşimine dayalı ikamete aşağıdaki şartların varlığı halinde müsaade edilmez, hükmünü madde metnine ekledi, o haller:

1-Evliliğin kendi akraba çevresinden ve sırf Almanya’ya gelmek ya da ikamet etmek amacıyla yapıldığı tespit edilirse,

2-Fiili bulgular bireylerden birinin evliliğe zorlandığı varsayımını gerekçelendiriyorsa, bu evlilik dolayısıyla kişinin Federal Almanya’da ikamet etmesine müsaade edilmez, denmektedir.

‘’Ailevi Nedenlerle İkamet İzni Verilmesi’’ başlığını taşıyan 27. paragrafa eklenen bu madde ile ne oldu? Yasaya eklenen bu ek hüküm ile daha önce Alman Mahkemelerince önüne geçilmeye çalışılan formalite evliliklerin önüne geçilmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Mahkemeler tarafından önlenmeye çalışılan formalite evliliklere ilişkin yasal boşluk, bu düzenleme ile dolduruldu. Bu düzenleme, aile birleşimini ve evlilik kurumunu düzenleyen Avrupa Birliği’nin 2003/86/EG Yönergesi’ne de uygun.

AMAÇ FORMALİTE İCABI VEYA ZORLA YAPTIRILAN EVLİLİKLERİ ÖNLEMEK

Burada meydana gelen çok önemli bir değişiklik ise, formalite icabı evlilikleri ya da, evlilik birliği kurma dışındaki amaçlarla kurulmak istenen evlilik birliklerinin gerçek amacını kanıtlamada ispat yükünün memurlara kaydırılmış olmasıdır. İlgili memurun şüpheye mahal bırakmayacak bir şekilde bu evliliğin bir formalite evliliği olduğuna inanması ve bunu tespit etmesi gerekiyor. İlgili memur şüphelendiği durumlarda taraflara aile birleşimi nedeniyle vize vermeden önce bir soruşturma yapmalı, çeşitli sorular yöneltmelidir. Buradan edineceği kanaate göre vize talebine yanıt vermelidir. Burada güdülen amaç, vize talebine verilecek ret yanıtı ve bu işlemlere yapılacak itirazları ortadan kaldırmak ve böylece gerçek mi yoksa formalite bir evliliğinin mi amaçlandığını önceden tespit etmektir.

Bu düzenlemenin ikinci amacı ise, zorla yaptırılan evlilikleri de tespit ederek, buna ilişkin önlemleri almak olarak belirtiliyor. Görücü uslu ile evlenen çiftler bunun bir zorlama evlilik olmadığı, bir formalite evliliği olmadığını ilgili memura açıklamalı ve ispat etmeli. Böylelikle, Alman kamuoyunda sıkça tartışılan töre cinayetleri ve zorla evlikler Yeni Göç Yasası’nın bu düzenlemesinde kendisini göstermiş oldu.

EVLATLIĞA KIYASEN

Bu düzenleme kıyasen evlat edinme olaylarına da uygulanacak, böylece bu kurumun istismar edilmesi önlenmiş olacak. Yazının devamı gelecek.

© Avukat Ünal Zeran
Schulterblatt 124
D-20357 Hamburg
Tel. 040-43 13 51 10
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! internet www.bg124.de