Federal Almanya Avrupa hukukunu uygulasın – Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunu kaldırsın

Anzeige Werbung Kanzleien Anzeige

"Sayin Bakan Böhmer bugünlerdeki Türkiye gezisinde Federal Hükümet’in Türk vatandaşlarının hakları konusunda on yıllardır uyguladığı oyalama e ayak direme taktikleri konusunda açık ve net konuşması gerekir. Federal Hükümet’in göçmenlerden sürekli olarak hukuk düzenine uymalarını talep etmesi ama, kendisinin Avrupa hukukunu olitik hesaplar nedeniyle bilinçli olarak çiğnemesi tam anlamıyla bir ikiyüzlülüktür“. Almanya SOL ARTİ’nin meclis grubu göç politikaları sözcüsü Sevim Dağdelen, AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarının haklarıyla ilgili bir değerlendirme yapmakla görevlendirmiş olduğu Almanya Federal Meclisi araştırma hizmetleri bölümü tarafından hazırlanan uzman raporunu bu şekilde yorumlayarak, sözlerine şöyle devam ediyor:

Rapor, uzmanlar arasında çoğunlukla savunulan bir hukuk anlayışını teyid ediyor. Bu anlayışa göre, geçmiş yıllarda ikamet mevzuatı ile ilgili yapılan bir çok zorlaştırıcı yasa, konudan etkilenen ana grup olan Türk vatandaşlarına uygulanamaz. Çünkü bu grup, AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması’ndaki standstill hükümleri diye adlandırılan şartlar dolayısıyla, istihdam edilme veya oturum hakları bağlamında bu tür kötüleştirmelere karşı korunmaktadırlar. Böylece, örneğin 2007’den beri geçerli olan ve aile birleşimi için koşul olarak öne sürülen dil bilme talebi, en son olarak kararlaştırılan ve uzun süreli oturum hakkı ile yeterli Almanca bilgisinin kanıtlanması arasında doğrudan bağlantı kuran düzenleme, ama 1980’den beri geçerli olan örneğin turistik ziyaretler için vize zorunluluğu da, bağlayıcı olan Avrupa Birliği hukukunu ihlal etmektedir.

Federal Hükümet Türk göçmenlerle olan münasebetlerinde Avrupa Birliği hukukunu sınırsız olarak uygulamak zorundadır. Onların haklarını vermemekte artık daha fazla direnmemelidir; çünkü, Avrupa Adalet Divanı’nın bu konudaki içtihadları çok açıktır. Bu hakların tanınması, Türkiye ve Almanya arasındaki işgücü anlaşmasının imzalanmasının 50. yılında güzel bir haber olurdu. Bunun ötesinde SOL PARTİ Federal Hükümet’ten, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakmaksızın, göçmenlere karşı yürüttüğü engelleyici politikalarla ilgili temel bir iyileştirmeye gitmesini talep etmektedir. Bizler, sosyal eleme ve dışlama yerine eşit haklar talep ediyoruz.

Berlin 13.09.2011

icon AB ile Türkiye arasındaki ortaklık hukukundaki “standstill” hükmünün uygulama alanları ve etkileri