Çifte vatandaşlık getiren yeni yasal düzenleme

Anzeige Werbung Kanzleien Anzeige

Alman vatandaşlık yasası reformu 19.01.2024 tarihinde Federal Meclis'te kabul edildi.
Yasa yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. Yasa bir dizi önemli yenilik getirmektedir.
B1 seviyesinde Almanca dil bilgisi ve vatandaşlığa kabul testi, zor durumlar için birkaç istisna dışında hala gerekli. Geçim şartı sıkılaştırılacaktır. Bu özellikle yalnız çocuk yetiştiren ebeveynleri, çocukları, gençleri, meslek eğitimi görenleri ya da öğrencileri, emeklileri, hasta ya da engelli insanları ve bakıcı aileleri cezalandıracak.

Yasanın ana noktaları şunlardır:

1. birden fazla vatandaşlık

Çifte veya çoklu vatandaşlık kural haline gelecektir. Gelecekte, vatandaşlığa kabul genellikle birden fazla vatandaşlığın kabul edilmesiyle gerçekleşecektir. Bu nedenle artık önceki vatandaşlık(lar)ınızdan vazgeçmeniz gerekmeyecektir.
Gelecekte, Alman vatandaşlığını kaybetmeden vatandaşlığa kabul edildikten sonra başka bir vatandaşlık da alınabilecektir. Önceden vatandaşlığa kabul edilmiş olan kişilerde, reformun yürürlüğe girmesinden sonra Alman vatandaşlıklarını kaybetmeden başka bir vatandaşlık edinebilirler.
Yasa, eski yasaya göre vatandaşlıklarını kaybeden kişiler için geriye dönük bir çözüm içermiyor.
Bu kaçırılmış bir fırsattır ve gereksiz sorunların devam etmesine neden olacaktır. Bu grup yeni yasadan faydalanamayacaktır.

2. İkamet süresi

Vatandaşlık için gerekli olan yasal ikamet süresi sekiz yıldan beş yıla indirilmiştir.
Aynı zamanda, çocuklar için opsiyon düzenlemesinin kaldırılmasının ardından, ilgili ebeveynin Almanya'da ikamet etme süresi önemli ölçüde sekiz yıldan beş yıla indirilerek ius soli (doğumla kazanma) daha kolay hale getirilmektedir.
Bu süre, "özel entegrasyon başarısı" gösteren kişiler için üç yıla indirilebilecektir.
Bunlar Almanca diline hakim olanlar (C1), gönüllü çalışmalara katılanlar veya okulda ya da işte üstün başarı gösteren insanlardır.

3. Çocuklar için opsiyon düzenlemesi.

Almanya'da doğan ve birden fazla vatandaşlığa sahip olan çocuklar artık bir vatandaşlık seçmek zorunda değildir. Bu durum özellikle yurt dışında yaşayan çocuklar için faydalı olacaktır.

4. Geçimin sağlanması

Vatandaşlık Yasası'nın yeni versiyonu, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin genel olarak kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin geçimini sağlamalarını öngörüyor.
Bu durum, bir kişinin tam zamanlı bir işte çalışıyor olması ve son 24 ay içinde en az 20 ay çalışmış olması halinde geçerli.
Batı Almanya'ya 1974'ten önce "misafir işçi" olarak gelenler ve Doğu Almanya'ya yurtdışından gelen sözleşmeli işçiler bu yükümlülükten muaftır.

5. Almanca dil bilgisi ve vatandaşlığa kabul testi

B1 seviyesinde dil becerisine sahip olmak hala gereklidir. Buna ek olarak, vatandaşlığa kabul testi veya Almanya'da Yaşam sertifikası da gelecekte hazır olmalıdır.
Misafir işçi olarak adlandırılan kuşak için biraz kolaylık var. Sadece sözlü becerilere sahip olmaları ve günlük yaşamla önemli bir sorun yaşamadan başa çıkabilmeleri gerekir. Vatandaşlığa alınma sınavına girmeleri gerekmeyecek.
Dil sertifikası için, ciddi ve sürekli çabalara rağmen B1 seviyesinin edinilmesinin mümkün olmadığı veya kalıcı olarak önemli ölçüde daha zor olduğu kanıtlanabilirse, dil şartının sözlü bilgiye indirgenebileceği bir yeni kural oluşturulmuştur.

6. Adli sicil kaydı ve Anayasaya bağlılık

Daha öncede olduğu gibi, 90 güne kadar olan mahkumiyetlerin Alman vatandaşlığının kazanılması için genellikle zararsızdır.
Anayasaya bağlılık ilkesi yasanın yeni versiyonunda daha da belirginleştirilmiştir.
"Yahudi karşıtı, ırkçı, cinsiyet veya cinsel düşmanlık içeren tutumların ve insanlık dışı davranışların" Anayasa'nın insan onurunu güvence altına alan maddesiyle bağdaşmadığı vurgulanıyor.
Vatandaşlığa kabul, çok eşli bir evlilik durumunda ya da bir kişinin davranışlarının Anayasa'da belirtilen kadın ve erkek eşitliğini göz ardı ettiğini göstermesi halinde de reddedilmelidir.

7. Yahudi yaşamının korunmasına bağlılık ve saldırı savaşı yürütme yasağı

İsrail karşıtı 7 Ekim saldırısının bir sonucu olarak yasa metnine yeni bir madde eklendi.
Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler, "Almanya'nın, özellikle adaletsiz Nasyonal Sosyalist rejim ve sonuçları nedeniyle Yahudi yaşamının korunması konusundaki özel tarihsel sorumluluğunu" kabul etmek zorundadır. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla ilgili olarak da "saldırı savaşı yürütme yasağı" vurgulanıyor ve buna karşı çıkanların Alman vatandaşlığına geçemeyeceği belirtiliyor.

8. Vatandaşlığa kabul töreni

Yeni yasa ayrıca Alman vatandaşlığına kabul edilen kişiye ilgili belgenin kamuya açık bir törenle verilmesini öngörüyor.

 

Zeran Ünal