Ausländerrecht auf Türkisch

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (EuGH) bugünkü Ezgi Payir, Burhan Akyüz, Birol Öztürk davalarında Türkler açısından olumlu karar verdi. Ezgi Payir İngiltereye Au Pair (olarak vizeyle gelip bir ailenin yanında sadece 2000 ve 2002 sene arasında süreli çalışma iznine sahip olan bir genç Türk bayan. Au Pair hariç; başka bir işte calışması yasaklanmış.
2001 senesinde bir başka ailenin yanında hafta da ortalama 15 ve 25 saat arası Au Pair olarak çalışmaya başlamıştır. Haftada 103 Avro maaş alıp kira ödemeden aynı ailenin yanında bir yıldan fazla çalışmış ve yaşamış. Burhan Akyüz ve  Birol Öztürk 1997 ve 1999 senesinde Üniversite öğrencisi olarak İngiltereye vizeyle giriş yapmışlar. Tatil dışında verilen ikamet izninde 20 saat den fazla çalışma hakkı verilmemiş.Akyüz ve Öztürk garson olarak çalışmışlar. İkamet hakları sona erdiğinde işveren aynı işe devam etme imkanını sunmuş.

Almanya’ da eşlerin aile birleşmesi vizesinde getirilen kanun değişikliklerine bu elektronik kitapta (ebooks) yer veriliyor.

Migrationsrecht.net sitesi bu konuya ilgi duyanlara Hamburglu Avukat Ünal Zeran tarafından hazırlanmış olan ebooksu ücretsiz sunuyor.

Kitap bu konuları içeriyor:

Temel değişikler neden yapıldı?
Neler değişti? Yaş sınırı, Almanca bilme şartı, formalite evlilikler Türk Alman ayrımı yapılıyor mu?

İkincı sınıf Alman Vatandaşlığı söz konusu ola bilir mi?

Kanun Alman Anayasasına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Avrupa Konseyi Vatandaşlık Sözleşmesine, 2003/86/EG nolu Direktifine uygun mu?

Zum kostenfreien Download türkisches ebook Ausländerrecht

YENİ GÖÇ YASASINDA AİLE BİRLEŞMESİ (2)

28. Auğustos’da yürürlüğegiren Yeni Göç Yasası ne içeriyor? Yapılan yeni düzenlemeler Alman Anayasası’na uygun mu? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri karşısında yeni yasanın durumu nedir? Avrupa Konseyi Sözleşmesi bu konuda ne diyor? Yazı dizisi.

YENİ GÖÇ YASASINDA AİLE BİRLEŞMESİ (3)

28. Auğustos’da yürürlüğe giren Yeni Göç Yasası ne içeriyor? Yapılan yeni düzenlemeler Alman Anayasası’na uygun mu? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri karşısında yeni yasanın durumu nedir? Avrupa Konseyi Sözleşmesi bu konuda ne diyor? Yazı dizisi.

Göç Yasası’nın 30. maddesi’nin birinci fıkrası bir yabancının nasıl eşiyle aile birliği kurabileceğini düzenlemiş. Buna göre:

Bir yabancının,eşini yanına getirebilmesi için
1. Eşlerin 18 yaşını tamamlamış olması

2. Eşin basit bir düzeyde kendisini Almanca dilinde ifade edebilmesi ve

3. Almanyadaki eş
a) Bir yerleşme izni (Niederlassungserlaubnis) ile ikamet ediyor ise,

b)AB ülkelerinden birinde sürekli bir ikamet izni bulunuyor ise (Daueraufenthalt EG)
c)Göç Yasası’nın 20 paragrafı ve 25. paragrafı’nın 1. ya da ikici fıkrasına göre bir ikamet iznine sahip ise,
d) İki yıldan beri ikamet izni bulunan ve aynı yasanın 8. paragrafının 2. fıkrası gereği bir ek şart ile damgalanmamış ikamet izni bulunması ya da daha sonra verilecek olan bir yerleşim izninin herhangi bir yasal düzenleme ile imkânsız hale getirilmemiş olması,
e) İkamet izni sahibi ise ve bu izini Almanya sınırları içerisinde kural olarak bir yıldan daha fazla uzayacak ise,
f) ya da Göç Yasası’nın 38. Paragrafının a bendi gereğince bir ikamet izni sahibi olmak, AB üyesi ülkelerden herhangi birinde ortak yaşamı sürdürmeye haiz uzun süreli bir ikamet izni varsa, bu kişinin aile birleşimi yoluyla getirdiği eşine ikamet izni verilir, diyerek yabancıda olması gereken ikamet izini statüsünü açıklıyor.

YENİ GÖÇ YASASINDA AİLE BİRLEŞMESİ (1)

Haziran ayının ortasında Federal Alman Parlamentosu’nda kabul edilen ve 6 Temmuz’da 16 Alman Eyaleti’nin de temsil edildiği Federal Konsey tarafından onaylanan Resmi Gazetedeki ilanıyla 28.08.2007 tarihinde yürürlüğe geçen yasanın aile birleşmesine yönelik getirdiği değişikleri bu yazı dizisinde ele alınacak.

Tartışılan Yeni Göç Yasası nedir? Ne içeriyor? Yapılan yeni düzenlemeler Alman Anayasası’na uygun mu? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri karşısında yeni yasanın durumu nedir? Avrupa Konseyi Sözleşmesi bu konuda ne diyor.